VELKOOBCHOD-MALOOBCHOD drogerie a hygienické potřeby
jméno
heslo
cena: (košík prázdný)
Doprava po Praze zdarma při objednávce nad 1000 Kč bez DPH.
 V 4.44 (08-06-2024) středa, 12.06.2024 
 
Slevy pro firmy, veřejná a sportovní zařízení, školy, školky, hotely, penziony, restaurace a kanceláře.
nabízíme


Falco
 

profi vysavače Sprintus
 

kontakt
 
  UNISALE-GUTEX, s.r.o.

  Kutnohorská 455
  Praha 10 - Dolní Měcholupy

  tel: 267 712 343
  tel: 736 622 303
  tel: 736 622 305

  otevírací doba:
  Po-Pá: 8:00 až 16:00

  IČO: 44266588
  DIČ: CZ44266588

  gutex@unisale-gutex.cz

Poučení o právu odstoupit od smlouvy
 • 1. Právo odstoupit od smlouvy

 • 1.1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

 • 1.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat UNISALE-GUTEX, s.r.o., Kutnohorská 455, 109 00 Praha 10-Dolní Měcholupy, tel: 267 712 343, e-mail: gutex@unisale-gutex.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 • 1.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


 • 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

 • 2.1.
  Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení nepoškozeného vráceného zboží.

 • 2.2.
  a) převzetí zboží
  Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese: UNISALE-GUTEX, s.r.o., Kutnohorská 455, 109 00 Praha 10-Dolní Měcholupy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  b) náklady spojené s vrácením zboží
  Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
  c) odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
  Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Zboží je nutné řádně zabezpečit proti možnému poškození během přepravy. • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

  (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

  Oznámení o odstoupení od smlouvy

  Adresát:
  UNISALE-GUTEX, s.r.o., Kutnohorská 455, 109 00 Praha 10-Dolní Měcholupy
  tel: 267 712 343
  e-mail: gutex@unisale-gutex.cz  Oznamujeme, že tímto odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  Číslo faktury: _____________________

  Název zboží: _________________________________________________________

  Počet kusů: __________

  Datum objednání zboží: _____________

  Datum obdržení zboží: _____________

  Jméno a příjmení: _________________________________________________

  Adresa: ____________________________________________________________  Podpis: _____________

  Datum: _____________